Výstava

Výstava na klíč


GALERIE KOSTKA 

 

NIKOLA ČULÍK (CZ): VÝSTAVA NA KLÍČ

kurátorka: Lenka Sýkorová

produkce: Venuše Tesnerová

vernisáž: 5. 2. 18.00

výstava trvá: 5. 2. - 21. 2. 2014

 

Jedinej, kdo to udělá zadarmo, je umělec. Nikola Čulík, nadějný hřebec, se představí kresebnou soustavou, která vychází z netradičního rámce uvažování o tomto médiu. Galerijní prostor Kostky pojedná spolu s dalším umělcem či laikem, kterého bude sám dálkově ovládat.

Nikola Čulík je na české vizuální scéně již známým autorem. Před třemi lety absolvoval u Jitky Svobodové Ateliér kresby na pražské AVU. Jeho dominantním vyjadřovacím prostředkem je kresba. V poslední době však překračuje hranice tohoto média a expanduje do prostoru. Pro Kostku jsem ho oslovila s ohledem na tyto přesahy. Zajímá mě, jak velice intimním médiem, jakým kresba je, může Nikola Čulík ovládnou galerijně netradiční prostor. Inspirací pro výstavní projekt se mu stala jeho výstava v mobilní galerii Jádro, která proběhla na jaře minulého roku u něj doma v bytové galerii Blahobyt v Praze  na Barrandově.

S kresbou, která bourá tradiční rámec o jejím uvažování, se autor prezentoval například začátkem roku 2013 na výstavě Život a dílo na Staroměstské radnici v druhém patře. Zde se jeho tvorba posunula i do intermediální roviny. Od té doby ale Nikola Čulík došel k dalšímu posunu tím, že se ještě více oprostil od zbytečných vyjadřovacích prostředků. Nově vnímá bod, čáru a jejich spojení v podobě šipky jako ideální formu pro demonstraci nejniternějších lidských emocí. Tuto ideu rozpracoval v již zmíněné výstavě pro Jádro. Od této výstavy se mu vracela myšlenka realizovat tento princip do většího prostoru. Galerie Kostka mu evokuje prostor Jádra, který je mnohokrát zvětšený. Výstava na klíč je site-specific projektem, který vytváří novou zkušenost s kresbou, do které lze vstoupit. Zde na řadu přichází moje intervence jako kurátorky. Proces provedení výstavy jsem záměrně zkomplikovala. Vyzvala jsem Nikolu Čulíka nejen jako vystavujícího, ale také jako kurátora, který si vybere dalšího umělce nebo laika, se kterým výstavu zrealizuje. Nikola Čulík bude tedy obsahem této výstavy a vybraný realizátor bude její formou. Tímto se rozehraje hra o tom, jaká je role a vliv umělce, kurátora a realizátora na výstavě.

---

Nikola Čulík (*1983), žije v Praze. Kresba je pro Čulíka hlavním vyjadřovacím nástrojem. Propojení života a tvorby je druhým poznávacím znamením při interpretaci jeho tvorby. Nikola Čulík je absolventem Ateliéru kresby u Jitky Svobodové na pražské AVU, kde studoval v letech 2005-2011. V médiu kresby vyniká svým osobitým pojetím, kde se prolínají autobiografické postřehy s komentáři o současné umělecké scéně, a to především v procesu vzniku jeho výstav, které jsou mnohdy postaveny na experimentu, na autenticitě a na spontánním projevu. Čulíkova tvorba přesahuje hranice kresby do postkonceptuální roviny současných vizuálních trendů. V Praze se Nikola Čulík představil kupříkladu v rámci cyklu Start Up v Galerii hl. m. Prahy v Domě U Zlatého prstenu výstavou Intimní požár (2009), v Galerii 35m2 projektem Člověčina (2011) a v Altánu Klamovka Černou duši (2012).

 

Reportáž pro YMA: You Make Art - vedla Tereza Klimešová

https://soundcloud.com/uma-you-make-art/meetfactory-nikola-ul-k-v

-----------------------------

Otevřeno denně 13 - 20 h

Vstupné dobrovolné

K výstavě je možné objednat také komentované prohlídky a workshopy pro školní a zájmové skupiny.

Kontakty a více informací:

Petr Hrubeš - PR a propagace

petr@meetfactory.cz

+ 420 602 367 552

Karina Pfeiffer Kottová - kurátorka

karina@meetfactory.cz

+ 420 732 464 434

MeetFactory je v roce 2014 podporována grantem hl.m. Prahy ve výši 6.500.000 Kč.