Podpořili nás

Hlavní finanční podpora webové domény projektu Action galleries:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Ministerstvo školství a tělovýchovy České republiky

Návaznost projektu na výstavní plán galerie Altánu Klamovka v Praze, který je podporován:

Ministerstvem Kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy,
Městskou částí Praha 5 a Gestorem - ochranným svazem autorským.

Děkujeme všem zúčastněným v projektu za ochotu poskytovat informace
o svých galeriích a za budoucí spolupráci.

Tyto webové stránky jsou archivovany v rámci projektu webarchiv.cz/cs/

Mediální partneři výstavy Konečně spolu: Artalk, Art Map, Flash Art, Radio 1

Dále Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem