Výstava

Situace 68


Galerie Pavilon, Praha

Lenka Sykorová, Mira Gaberová, Artur Magrot a Alessandra Svatek

Situace 68

9. 3. 2017 21:00

Reportáž na http://artycok.tv/39033/situace-68

Situace 68 Czech Action Galleries je projekt mapující nezávislé galerie vedené umělci. Výstavní projekt pro Pavilon je kurátorskou intervenci vedený nezávislou kurátorkou Lenkou Sykorovou a umělci-kurátory Mirou Gaberovou z Galerie Chladnička a Arturem Magrotem a Alessandrou Svatek z Ukradené Galerie. Pro Situaci 68 byli vybráni zástupci ze dvou hlavních proudů nezávislých galerií, kterými jsou nonstop a bytové galerie. Ukradená Galerie je síť streetartových galerií v duchu DIY. Galerie Chladnička reprezentuje bytové galerie. Výsledná instalace vznikla ve spolupárci obou galerií, které odkazovaly na další projekty konkrétně mobilní Galerii V Peněžence a Galerii Kaluž v Ostravě.

Projekt Czech Action Galleries mapuje fenomén umělců-kurátorů po roce 1990 v České republice, a to již od roku 2008. Výběr je zacílen na galerie vedené umělci a na představení nových i již zaniklých galerií. Na začátku výzkumu byly položeny tři základní otázky: Jaká je role kurátora současného vizuálního umění v České republice po roce 1990? Proč je mnoho českých nezávislých galerií po roce 2000 vedeno mladými umělci-kurátory? A kdo je umělec-kurátor? Shromážděný materiál byl shrnut do odborné knihy Konečně spolu vydané v roce 2011 a částečně je publikovaný i na webové stránce actiongalleries.info, která je pravidelně aktualizována.

Cílem nové publikace "NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase" je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury. 

Současný výzkum po vydání odborné publikace Konečně spolu se soustředil na sledované období 2010–2016, kdy se vzedmula vlna zakládání nezávislých galerií vedených umělci-kurátory. Záměr byl rozšířen o další otázky: Lze vysledovat přímou úměru mezi umělci-kurátory a jejich následným tvůrčím rozvojem? Kolik je mezi etablovanými umělci na české vizuální scéně umělců-kurátorů nebo těch, co vystavovali v jejich nezávislých galeriích? Jak se nezávislé galerie zapisují do nedávné historie současného českého vizuálního umění? Jak je formují? Jak dokumentují svou činnost umělci-kurátoři? V neposlední řadě vyvstává důležitá otázka současného výzkumu: Je stále aktuální zakládat další nezávislé galerie vedené umělci, nebo je tato forma již vyčerpaná? Nelze zachytit všechny galerie, které jsou charakterizovány rychlým vznikem, zánikem a komunitním charakterem, a proto zřejmě některé unikly. Je kladen důraz na vyhledávání nejmarkantnějších počinů umělců-kurátorů.

Lenka Sýkorová