Přednáška

Kniha Nezávislé kurátorství


Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Text uvádí do historie kurátorství v České republice v rámci vývoje vizuálního umění od roku 2000. V určitém ohledu se jedná o rozšíření publikace Konečně spolu: Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011 a pokračování v projektu Czech Action Galleries. Současný výzkum je veden v letech 2010–2016, kdy se rozvinul mimořádný trend zakládání nezávislých galerií vedených umělci-kurátory. Celkově je v rámci dlouholetého výzkumu podchyceno kolem sto nezávislých galerií v České republice, s určitými přesahy do zahraničí. Jejich souhrn může do budoucna sloužit jako rozcestník k alternativním uměleckých počinům na poli české galerijní scény počátku století. Galeriím vedených umělci u nás je tak věnována stěžejní třetí kapitola publikace. Čtvrtá kapitola mapuje kurátorskou práci v pražské Galerii Altán Klamovka v letech 2004–2016. Nejedná se o klasickou katalogizaci výstavních aktivit, ale výběr klíčových záměrů galerie. Galerii Altán Klamovka je nutné vnímat jako nezávislý galerijní prostor se silným potenciálem experimentu vedený autorkou publikace, historičkou umění. Cílem textu je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury. 

Lenka Sýkorová (1977) je historička umění, kritička a kurátorka současného výtvarného umění. Vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze a doktorandské studium na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2004 kurátorsky vede Galerii Altán Klamovka v Praze. Autorka projektu Czech Action Galleries. Více na doméně actiongalleries.info nebo v publikaci Konečně spolu. Česká nezávislá galerijní scéna 1990–2011. Od roku 2014 se zaměřuje na médium kresby. Více v publikaci Postkonceptuální přesahy v české kresbě. V letech 2009–2011 přednášela na FaVU VUT v Brně. Od roku 2009 působí na KDTU FUD UJEP v Ústí nad Labem. Publikuje v odborných publikacích a periodikách (Flash Art, Artalk).