Výstava

Besídka


Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: Monika Svobodová, Tereza Záchová, Jan Hrubeš
kurátorka: Lenka Sýkorová
vernisáž: 16. 8. 2011 v 18:00
výstava potrvá do 11. 9. 2011
otevřeno so a ne 14.00-18.00

Naším záměrem bylo zkoumat vztah díla a jeho okolí. Snažili jsme se vytvářet významové či sémantické paralely i se nechat unášet volnými asociacemi, které v nás tento prostor vyvolává. Časté použití postupů tendujících k objektovým ready-mades je pro nás v tomto případě adekvátním formálním východiskem. Vytváření alternativních světů uvnitř dalších světů se v rámci mini prostoru altánu Klamovka pro nás posouvá do sfér mikroskopických změn standardních realit či naopak jejich pečlivé (re)konstruování. Naším cílem při tom není představování konkrétních vizí či významů instalací - raději ponecháme divákovi (i sami sobě) prostor pro další tvůrčí hru hledání významů a interpretací.

Monika Svobodová, Tereza Záchová, Jan Hrubeš

Výstavní projekt Besídka jsem začala připravovat s Terezou Zachovou před rokem, kdy se mnou konzultovala plán zřídit novou nezávislou galerii v Ústí nad Labem. Tenkrát jsem jí ve své galerii Altánu Klamovka v Praze přislíbila termín pro výstavu v tomto roce. Tea Zachová pak přizvala ke spolupráci další dva spolužáky Moniku Svobodovou a Jana Hrubeše a pomalu se začal rodit výstavní projekt „Besídka“ pro altán, který je vytvořen přímo na míru galerie. Jako téma si autoři zvolili jiné pojmenování pro altán. Zpracovali význam tohoto slova a vytvořili „site specific“ projekt pro galerii a blízké okolí. 

Lenka Sýkorová

  Jako součást výstavního projektu „Besídka“ je i představení nové galerie „Buňka“ v Ústí nad Labem /více na http://actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=31 a http://www.galeriebunka.wz.cz/

Příloha:

tisková-zpráva  -  12082011tiskovka-besidka.doc