Výstava

2Dx5+t=4D


Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: LPJT Válka
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž: 16. 4. 2013 v 18:00
výstava potrvá do 12. 5. 2013 - prodlouženo
otevřeno so a ne 14.00-18.00

http://lpjt-alfa.wz.cz

Lukáš Petr Josef Theofil Válka, diplomant ateliéru Tomáše Vaňka na AVU, představuje práci pojednávající o vztahu formy s obsahem, která vychází z průniku sochy a nových médií. Válka ve svých pracích řeší formální hranice objektu, schémata pozorování prostoru a situaci věc vs. divák. Tento přístup vytváří vizuální nesourodost jeho díla a paradoxně obrací diváka od formy k obsahu.

V rámci výstavy představí LPTJ Válka instalaci 2Dx5+t=4D. Tento koncept dokončil během studijní stáže na Universitě do Estado v Rio de Janeiro a navazuje na jeho starší projekt z roku 2010  5x2D=3D.

Karíma Al-Mukhtarová

LPJT Válka svůj projekt popisuje slovy: „nemá hlavně umělecké, ale spíše formální ambice. Jeho dosah a cíl je změnit pohled na nazírání na materiál.“

Lukáš Válka, 14.7.2012, Rio de Janeiro

Výstava zařazena do projektu Action Galleries v kontextu aktivní spolupráce s umělkyní-kurátorkou Karímou Al-Mukhtarovou, která se od února do května roku 2013 podílí na kurátorských aktivitách nezávislé galerie Altán Klamovka.

Příloha:

tiskova zpráva  -  06042013LPJT-Valka_tiskovka.pdf