Výstava

Jana Stanulová


Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: Jana Stanulova
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová
jednodenní akce: 15. 4. 2013 18:00-20:00

http://www.i-d-a.cz/wp-content/uploads/2012/12/portfolio.pdf 

Jana Stanulová vystudovala bakalářské studium Mezinárodních teritoriálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2012 studuje v ateliéru Intermediální konfrontace pod vedením Jiřího Davida a Milana Saláka na pražské VŠUP. Tvorba Jany Stanulové vychází z niterného osobního prožitku, autopsychoanalýzy a budování si zvláštních myšlenkových struktur a rámců, tedy z témat týkajících se především jí samotné a jejího profesního života. Pokláda si otázky ohledně autenticity výtvarného díla, strachu z opakování se či obrany proti dezorientaci, které pak aplikuje na inscenované instalace/situace. Jedním z jejích dalších inspiračních zdrojů je taneční prostředí, které podporuje její zájem o tělo a vše živé.

Instalace Nevadí mi když o nich vím navazuje na předešlé práce. Je možné být originální? Jak silný je strach z opakování se? A je důvod se bát? Tyto otázky si klade sama autorka a zároveň je předkládá i divákům a vtahuje je do myšlenkových pochodů, skrz které si mohou?, mají? dílo definovat.

Karíma Al-Mukhtarová

Výstava zařazena do projektu Action Galleries v kontextu aktivní spolupráce s umělkyní-kurátorkou Karímou Al-Mukhtarovou, která se od února do května roku 2013 podílí na kurátorských aktivitách nezávislé galerie Altán Klamovka.

Příloha:

tisková zprava  -  08042013jana_stanulova_tiskovka_(3)_(2).doc