Výstava

Veronika Dolanská


Drawings About Love and Stuff

Galerie Altán Klamovka, Praha

autorka: Veronika Dolanská
kurátorka galerie: Lenka Sýkorová
spolukurátorka: Karíma Al-Mukhtarová  
vernisáž: 18. 2. 2013 v 18:00 (výjimečně pondělí)
výstava potrvá do 3. 3. 2013
otevřeno so a ne 14:00-18:00
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9 a 10

www.veronikadolanska.com


Veronika Dolanská je studentkou čtvrtého ročníku Ateliéru performance Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Hlavním tématem autorky je intimní vyjádření jejích pocitů, které považuje za důležitá vodítka na cestě k svobodě. Svět vnímá jako něco primitivního, vztahy se ukazují být založeny na pohnutkách, které člověk ani nechce vidět, jak jsou neušlechtilé, mnohdy je ani vidět nemůže, jak je zahlcen a zaslepen svým podvědomím. Různé myšlenky se kupí a člověk je čím dál tím víc svázán sám sebou, snaží se alespoň nadechnout, ale mnohdy je tíha podvědomí příliš silná na to, aby si bytí užíval. Všechny tyto souvislosti s existencí Veronika Dolanská považuje za důležité zdroje inspirace, které se ve výsledku mohou ukázat jako směšné postavičky na plátně nebo na papíře.

V rámci dvoutýdenní výstavy autorka představí v Altánu Klamovka soubor kreseb pod názvem Drawings About Love and stuff.

Karíma Al-Mukhtarová

Výstava zařazena do projektu Action Galleries v kontextu aktivní spolupráce s umělkyní-kurátorkou Karímou Al-Mukhtarovou, která se od února do května roku 2013 podílí na kurátorských aktivitách nezávislé galerie Altán Klamovka.