Výstava

Bachorova kniha


Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: Johana Střížková
kurátorka galerie:
Lenka Sýkorová
spolukurátorka:
Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž:
19. 3. 2013 v 18:00
výstava potrvá do 14. 3. 2013
otevřeno so a ne 14.00-18.00

Johana Střížková je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Během svého studia prošla ateliérem prof. Miloše Šejna, ale také ateliéry Veroniky Bromové a Jiřího Příhody. Tato zkušenost, neukotvenost směrem k jednomu výtvarnému médiu, se stala odrazovým můstkem pro její další směřování. Johana Střížková zpracovává témata každodennosti či lidské intimity s osobitou lehkostí, pomocí intuitivní kombinace videa a performance.

Johana Střížková pro Altán Klamovka připravila instalaci skládající se z objektů a videí. Hlavním tématem se pro ni stal tradiční umělecký rozpor mezi potřebou tvorby a nutností obživy. V představovaných pracích využívá zkušenosti nabyté profesní prací, jejíž náplň se stává jejím hlavním inspiračním zdrojem.

Karíma Al-Mukhtarová

Výstava zařazena do projektu Action Galleries v kontextu aktivní spolupráce s umělkyní-kurátorkou Karímou Al-Mukhtarovou, která se od února do května roku 2013 podílí na kurátorských aktivitách nezávislé galerie Altán Klamovka.

Příloha:

tisková zpráva  -  12032013strizkova-tiskovka.doc