Výstava

Projekt Action Galleries na konferenci názvem "Intimita nezávislých institucí", která bude probíhat 22.10.2011 od 10-17 hodin v Komunikačním prostoru Školská 28 (Praha 1).

10:30-11:00
Lenka Sýkorová: Pražský kulturní entuziasmus neboli umělci sobě 

 

"Současné umění je prostoupeno čím dál tím komplikovanější sítí institucí, projektů či spoluprací odpovídající snaze hledat stále nové a originální umělce na globální úrovni. Tyto podmínky nahrávají mezinárodní spolupráci a nezávislým subjektům, které nejsou vázány svými zřizovateli a mohou se sami profilovat. Právě těmto aspektům současné umělecké produkce se věnuje konference uspořádaná Galerií K4 k příležitosti završení projektu Intermost Rejkjavík – Praha, který spočívá v dlouhodobé spolupráci islandských a českých studentů výtvarného umění. 

Konference si klade za cíl prozkoumat možnosti nezávislých institucí na mezinárodní úrovni. Jednotlivé příspěvky nabídnou zejména reflexi konkrétních projektů a institucí, ale také perspektivu teoretického zhodnocení těchto podmínek a možností současného umění. Východiskem těchto úvah jsou naděje vkládané právě do určité autentičnosti menších a nezávislejších subjektů. Zatímco na první pohled se může zdát "intimita", ať již v kontextu institucí obecně, nebo na úrovni umělecké praxe, naivním ideálem, v druhém plánu může rozkrýt právě možnosti, které současné umění otevírá."

kolektiv K4

 

CELKOVÝ PROGRAM KONFERENCE

10:00-10:30

Václav Janoščík: Stereotypy versus intimita: role umělce v konstrukci kulturních obrazů (úvod) 

10:30-11:00

Lenka Sýkorová: Pražský kulturní entuziasmus neboli umělci sobě 

11:00-11:30

Viktor Čech: Iniciativa pro současné umění I.D.A. 

11:30-12:00

Jana Doudová: UmakArt - You Make Art

12:00-12:30

Jan Pffeifer: Galerie Pavilon 

12:30-13:30 Pauza na oběd 

13:30-14:00

Klára Břicháčková – Marie Štindlová: Galerie v peněžence 

14:00-14:30

Viktor Vejvoda: Galerie Ducato 

14:30-15:00

Katrína Mogensen – Nikulás Stefán Nikulásson: Another possibilities? The grassroots movement in Iceland is growing up and their work is getting more visible to the public. How? 

15:00-15:30

Ásta Fanney Siggúrdardóttir – Baldvin Einarsson: Umělecké aktivity v Reykjaviku

15:30-16:00

Markéta Kubačáková: Alternativa a paradoxy umělecké svobody 

16:00-17:00

Diskuse 

Konference je součástí projektu Intermediální most Reykjavík – Praha, bude probíhat v anglickém jazyku. Vybrané příspěvky budou otištěny ve zborníku, který vyjde v prosici 2011 k výstavě i konferenci, a bude zdarma distribuován.