Výstava

Když pábů dá


Move Gallery „Když pábů dá“

Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: Michal Kukačka a Martina Calajová
kurátorka: Lenka Sýkorová
vernisáž: 15. 10. 2011 v 16:00
výstava potrvá do 16. 10. 2011
otevřeno jen v neděli 14.00-18.00

Výstava Move Gallery s názvem "když pabů dá" je začleněna ve dnech 15-16. října 2011 za Altán Klamovka do akce Galerijní víkend. Instalace galerie bude umístěna v blízkém okolí altánu v parku Klamovka. Move Gallery vznikla z iniciativy dvou studentů grafického designu na FUD UJEP v Ústí nad Labem Michala Kukačky a Martiny Calajové. Jejich koncepce je založena na prezentaci současného umění v meších městech v České republice, což umožňuje mobilnost galerie, protože se jedná o skládací kontejner. 

Lenka Sýkorová

Jako součást výstavního projektu „Když pabů dá“ je i představení nové nezávislé iniciativy Move Gallery, která vznikla v Ústí nad Labem /více na http://www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=35

Move Gallery je mobilním galerijním prostorem, který díky své formě putujícího „kontejneru“ umožňuje snadno a atraktivně komunikovat s širokou veřejností, a to i v galeriemi často opomíjeném kontextu malých obcí a regionu. Move Gallery má za cíl představovat výtvarné projekty a vize s hlubším kulturně-sociálním dopadem (zejména projekty vznikající na pudě Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem).

Instalace Když pábů dá představí veřejnosti komplexní teoretické i vizuální pojetí projektu Move Gallery. Formou nadsázky konfrontuje návštěvníka s prostředím menších obcí, pro které je galerie především určena. Sama galerie se tak stane výstavním exponátem, čímž dojde jistému zrcadlení jejího kurátorského konceptu – zatímco Move Gallery jako galerie přibližuje umění obyvatelům menších obcí, Move Gallery jako exponát přiblíží svět obyvatel menších obcí rezidentům metropole Prahy.

Michal Kukačka a Martina Calajová

Příloha:

tisková-zpráva  -  06102011tiskovka--Move-Gallery.doc