Výstava

Gemoetrie vztahu


Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: Klára Břicháčková a Marie Štindlová
kurátorka: Lenka Sýkorová
vernisáž: 1. 10. 2013 v 18:00
výstava potrvá do 13. 10. 2013 
otevřeno so a ne 14.00-18.00

V návaznosti na předchozí výstavy z projektu Action Galleries a tedy zkoumání fenoménu umělců-kurátorů proběhne v Altánu Klamovka prezentace autorské dvojce: Kláry Břicháčkové a Marie Štindlové. Ty v letech 2011-2012 provozovaly nejmenší nezávislou galerii u nás a to Galerii peněženka. Její činností umělkyně zkoumaly možnosti mobilní galerie-instituce a to konkrétně v alternativních podmínkách současné české galerijní scény. Dokumentace výstav je ke shlédnutí na galerievpenezence.tumblr.com. Na toto téma také vyšel článek "Galerie, které nikdy nezavírají. Výkladní skříně současného nekomerčního umění" v Kulturní pecce - www.kulturnipecka.cz/umeni-galerie/galerie-ktere-nikdy-nezaviraji-vykladni-skrine-soucasneho-nekomercniho-umeni.

Autorská dvojce v Altánu Klamovka představí vlastní projekt s názvem Geometrie vztahu. Znejistění řádu a smyslu je jejich charakteristickým rysem. Tvorba Kláry Břicháčkové a  Marie Štindlové balancuje na hraně mystifikace, hry a reality. Dlouhodobě se zabývají problematikou kolektivního autorství a to konkrétně v jejich projektu "Kdybychom byly jedna, byly bychom skvělý”. Ten již představily v nezávislé nonstop Galerii Anne Frank Memorial v Brně v roce 2011. Ve video artové tvorbě vycházející z toho projektu se setkáváme s elementárními geometrickými útvary: kruhem, trojúhelníkem a linií.  V jednotě je síla a toto heslo se stalo impulsem pro jejich přesvědčení v kolektivní autorství. Pro začátek své vztahy převáděly do grafů, které časem vykrystalizovaly do geometrických předloh pro samotné performance, ze kterých vznikly tři video záznamy. V altánu budou prezentovány v podobě tří autorských knih - flipbooků. Poslední rok se cesty Kláry a Marie rozešly, Klára začala studovat animaci na FAMU v Praze a Marie pokračuje ve studiu malby na FaVU VUT v Brně, avšak východiska obou autorek pořád zůstávají stejná. Kruh jako kroužení kolem sebe, každá sama, ale v zásadě ve spojení s tou druhou. Trojúhelník jako symbol vztahu, jehož tři body neleží v jedné přímce a jehož dvě přímky tvoří těla Kláry a Marie spojené v úrovni hlav. Linie, ve které vrhají stíny jedna k druhé, a tak je stín veden do nekonečna. Tvorba Kláry Břicháčkové a Marie Štindlové je přínosem pro současnou vizuální scénu ve zpochybnění samé podstaty smyslu umění a to ve stylu "nebojíme se, že to může být na hranici demence a samotná ironická linie ve výtvarné formě nám vyhovuje". V Altánu Klamovka vedle flipbooků bude vystaven také objekt, který vznikl přímo pro tuto výstavu a jedná se o průřez horami s jezerem, které opět odkazuje podle autorek na fenomén kolektivního autorství.

Lenka Sýkorová

 

Příloha:

tiskovka  -  25092013Brichackova-Stindlova_tiskovka.doc