Výstava

between


Galerie Altán Klamovka, Praha
autor: Jan Lesák
kurátorka galerie:
Lenka Sýkorová
spolukurátorka:
Karíma Al-Mukhtarová
vernisáž:
5. 3. 2013 v 18:00
výstava potrvá do 17. 3. 2013
otevřeno so a ne 14.00-18.00

www.janlesak.com

Jan Lesák vystudoval Ateliér fotografie Pavla Baňky na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Nyní zde pokračuje vdoktorandském studiu obor Vizuální komunikace s tématem zkoumající strategie současného vizuálního umění.
Jeho výzkum se zaměřuje na problematiku umění jako procesu, který neustále zpracovává svoji historii. Název Lesákovy disertační práce Potřeba lépe se naučit obývat svět je příznačná pro jeho tvůrčí postoj vnímání současného umění skrze již dříve vzniklé umělecké díla či idee.

Současná výstava v Altánu Klamovka vznikla na stáži v New Yorku, kde Jan Lesák působil na začátku tohoto roku na ISCP
/international studio & curatorial program/. Vystavená instalace reflektuje skutečnost, že Altán Klamovka je postaven v neogotickém stylu.

Jan Lesák připravil pro Altán Klamovka site specific instalaci between navazující na jeho stanoviska, která dlouhodobě uplatňuje ve své teoretické práci a umělecké praxi. Autora zajímá moment střetu romantistického přístupu s modernistickým. Neogotickou architekturu altánu přetváří minimálními zásahy. Stejně jako neogotika citovala gotickou architekturu po několika staletích, Jan Lesák opakuje postupy modernismu téměř po sto letech. Spojení existující architektury se světelnými a prostorovými intervencemi vytváří nové významy, jejichž interpretaci nechává autor na divákovi. Vstoupením do vnitřního prostoru galerie se stavá divák součastí geometrického “obrazu”, důležitý je i vzniklý kontrast mezi geometrickými tvary instalace s dekorativním ornamentem venkovní fasády Altánu Klamovka.

Karíma Al-Mukhtarová a Lenka Sýkorová

Výstava zařazena do projektu Action Galleries v kontextu aktivní spolupráce s umělkyní-kurátorkou Karímou Al-Mukhtarovou, která se od února do května roku 2013 podílí na kurátorských aktivitách nezávislé galerie Altán Klamovka.

Příloha:

tisková zpráva  -  07032013jan_lesak_tiskovka_spravna_verze.doc