Přednáška

In flagranti


3.3.2010 od 13h v prostoru u Kávomatu na FaVU, Údolní 19, Brno cyklus přednášek a diskusí

Podoby prezentace současného umění
13:00 Lenka Sýkorová: Fenomén umělce – kurátora /pro nemoc přednáška odpadla/

Zařazeno do projektu:
Přistiženi v ohni – In Flagranti, Starý pivovar, Brno, 17. 2. – 8. 3. 2010

Připravili studenti FaVU, FFMU, JAMU v Brně. In Flagranti doslovně znamená být přistižen v ohni. Pro nás je to označení intenzivní situace, která vznikne setkáním tvůrců a teoretiků umění. Tento „požár“ má přilákat zejména studenty teorie umění, kterým výstava umožní přímý kontakt s umělci i prezentaci vlastní badatelské činnosti. Studentům bude otevřen prostor k publikování v tištěném katalogu i k realizaci vlastních nápadů při sestavování doprovodného programu a přípravě výstavy.

Zastoupení umělci:
Filip Cenek, Tomáš Hodboď, Marek Hlaváč, Klarisa Kleinerová, Filin Krug, Ondrej Merta, Johanka Merta, Michael Rampula, Andrei Shulha, Barbora Trnková, Vojtěch Vaněk, Veronika Vlková, Tereza Sochorová.

Organizátoři:
Studenti FF MU: Jana Písaříková, Martin Bernátek, Jan Boroš, Zuzana Klosová
Studenti FaVU: Tomáš Hodboď, Ondřej Merta, Filip Krug.

V rámci "bloku expertů" přednášky přislíbili Palo Fabuš, Tomáš Dvořák (AVU, AK ČR), Lenka Sýkorová a Jan Zálešák. Přednáškový blok zahrne i prezentaci Jána Mančušky v Ateliéru video FaVU.

http://www.facebook.com/pages/jlbjltnet/10034173962#!/pages/Brno-Czech-Republic/Pristizeni-v-ohni-In-Flagranti/282654109182