Přednáška

Obraz v prostoru


V rámci mezinárodní konference Obraz v prostoru, která se uskuteční 10-12. 4. 2013 na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

Pá  12. 4. 2013

14:30 - 15:00 

Lenka Sýkorová 

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Specifická místa: problém vystavených děl ve veřejném prostoru