Přednáška

Síla regionu


KONFERENCE SÍLA REGIONU

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI
Pražská 13, Plzeň | přednáškový sál

21. května 2014

Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně se Západočeskou galerií v Plzni pořádají studentskou konferenci s názvem Síla regionu. 

více: http://silaregionu.eventbrite.com/?s=25144167

Sekce Umělecké projevy v posttotalitní společnosti 

17.15 – Lenka Sýkorová, Eva Nováková a Dominik Žižka (Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem): Projevy neoficiálních galerijních systémů

dokument zde - http://www.youtube.com/watch?v=EdOo6FAp1hU

Příspěvek se zaměří na projevy neoficiálních galerijních systémů, které v regionech mnohdy suplují absentující oficiální instituci, která by se se svým programem intenzivně soustředila na prezentaci současného vizuálního umění. V porevolučních devadesátých letech minulého století se fenomén umělců-kurátorů teprve rodil jak v Ústeckém kraji – kupř. Bytovka manželů Mrázikových v Ústí nad Labem, tak v Ostravském regionu, kde kupř. v roce 1995 fungovaly tyto nezávislé galerie: Sokolská 26 v Moravské Ostravě, Galerie Fiducia nejprve ve Frýdku-Místku pak byla přesunuta po roce do Ostravy nebo Antikvariát Černý pavouk na Stodolní ulici v Ostravě . Co galerie spojovalo, bylo vedení umělci, kteří prostřednictvím galerijní činnosti vytvářely to správné podhoubí pro rozvoj místní umělecké scény, která byla v obou zmíněných případech podpořena vznikem samostatné vysoké umělecké školy napojené na tamní univerzitu.

 Fenomén umělců-kurátorů, kteří vedou v regionech České republiky finančně nenáročné, a tím pádem obsahově nezávislé netradiční výstavní prostory, se plně rozšířil po roce 2006 s kulminací kolem roku 2010, kdy galerií přibývalo ponejvíc. Je to určitý fenomén, který lze sledovat i na Slovensku, které má podobný politický i sociální vývoj. Nezájem uměleckého trhu o současné umění a stále se zvyšující počet studentů a absolventů umění v regionech vytváří nutnost vytvářet stále nové platformy pro prezentaci umění.

Příspěvek na konferenci by byl dokument v rozsahu 15-20minut, který by byl sondou do tohoto fenoménu a to formou návštěvy dané galerie a rozhovoru s galeristou. Otázky by byly vedeny v duchu odhalení jeho přístupu a strategie, se kterou netradiční galerijní prostor spravuje. Výběr by se zaměřil na Desku v Ústí nad Labem, Bunkr v Mostě, Chladničku Miry Gáberovej, která se z Bratislavy právě přestěhovala do Prahy a síť Ukradených galerií.

Případný text do sborníků by pak pojal téma obšírněji a jednotlivé galerie zasadil do kontextu institucionálního rámce galerií v České republice.

 

Klíčová slova: umělec-kurátor, nonstop galerie, outdoorové galerie, DIY, regionální umění, současné umění

Příloha:

tisková zpráva  -  16052014Tiskova_zprava_Sila_regionu.docx