Přednáška

diskuze


Ateliér Intermedií III Tomáše Vaňka
Vás zve na

DISKUZI O AUTORSKÝCH PRÁVECH

která začíná příspěvkem

LENKY SÝKOROVÉ
o současné české autorskoprávní praxi

a MAGDY STANOVÉ
o vztahu copyrightu a svobody projevu

čtvrtek 4.4.2013

v 13:00 hodin

U Akademie 4, Praha 7.
3.patro, dveře 325

fotografie na pozvánce: LPJT Válka