Přednáška

Kniha Konečně spolu


Česká nezávislá galerijní scéna 1990-2011.

Lenka Sýkorová

Publikace Konečně spolu je na téma disertační práce v doktorském programu oboru Vizuální komunikace na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Hlavní záměr textu je soustředěn na nezávislou galerijní scénu a fenomén umělce jako kurátora. Publikace dokumentuje projekt Czech Action Galleries. Výzkum se zaměřil na nezávislé galerijní instituce, jež jsou vedeny mladými vizuálními umělci, a na jejich vztah k preferovaným prezentovaným výtvarným formám, jakými jsou aktivismus, performance, umění site-specific a video art.

V posledních deseti letech se objevil fenomén mladých umělců-kurátorů, kteří zakládali neziskové a alternativní galerie na těch nejméně očekávaných místech po celé České republice. Všechny tyto galerie spojuje myšlenka prezentace současného mladého vizuálního umění bez jakéhokoliv omezení ze strany velkých institucí či podporovatelů. Pro úplné uvedení dané problematiky do kontextu vývoje je zkoumaný fenomén posuzován pravě z dnešního pohledu, jenž umožňuje časový odstup. 

Rozhovor na radiu Wave s redaktorkou Ivanou Veselkovou
http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/lenka-sykorova-mapuje-nezavisle-galerie--1078686 

prezentace knihy v pořadu Tři minuty s knihou UPC
www.youtube.com/watch?v=2smwub7hG20&list=PLcyFDOBp-5Tihui5uYJHYQwbMURl5Jfbb&index=3

Editor: Lenka Sýkorová
Autoři: Lenka Sýkorová, Romana Bartůňková, Markéta Kubačáková, Tereza Nováková, Silvie Šeborová, Romana Veselá, Karel Matouš Zavadil
Odpovědný redaktor: Silvie Milková
Recenzenti: Radek Horáček, Vendula Fremlová
Překlad: Petra Bidlasová
Fotografie: Radek Jandera, Markéta Bendová, Lenka Sýkorová, archiv jednotlivých umělců
Jazyková korektura: Václav Magid, Bohuslav Holý, Elena Zemanová
Grafická úprava: Jiří Toman
Tisk: Tiskárna VAMB s.r.o., Štěchovice

 

Publikaci vydala: 
© Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2011

Vydání první
Počet stran: 304
ISBN 978-80-7414-419-6