Přednáška

Galerie jako osobní prostor


GALERIE JAKO OSOBNÍ PROSTOR
moderovaná panelová diskuzi zaměřená na problematiku soukromých alternativních výstavních projektů v České republice
dne 5. 11. 2012 od 17:00 v knihovně Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly v Centru současného umění DOX v Praze.

Vstup na základě rezervace na emailu: lenka.sykor@email.cz nebo na mobilu 731 574 777.
Moderátorky: Karíma Al-Mukhtarová a Adéla Součková.
Koncepce diskuze: Lenka Sýkorová.

Účastníci:
Jiří Hůla, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy
Eva Mráziková, bytová galerie Mrázikových, Ústí nad Labem
Jiří Ptáček, Zutý Mánes, České Budějovice
Lenka Sýkorová – Altán Klamovka, Praha
Nikola Čulík – Blahobyt, Praha
Libor Novotný a Jana Zhořová, Galerie Kaluž, Ostrava
Romana Veselá a Tereza Nováková, výstavní prostor Na Kalvárii v Ostrém u Úštěka
Dagmar Šubrtová, Otevřené ateliéry, Kladno
Lenka Dolanová a Michal Kindernay, Rur Art Map /yo-yo o.s./

Téma panelové diskuze je zaměřeno na problematiku “galerie jako osobního prostoru” v českém prostředí od 80. let minulého století po současnost. Okruh diskuzních otázek se věnuje galerijní činnosti s osobním vztahem k danému místu v návaznosti na kontext prostředí, ve kterém se galerie nachází, a díky kterému se může svému okolí vymezit jako autonomní výstavní zóna.

Výběr výstavních prostorů postupně krystalizoval v průběhu pracovních schůzek a emailových rozhovorů s moderátorkami diskuze Karímou Al-Mukhtarovou a Adélou Součkovou i s vyzvanými provozovateli vybraných specifických výstavních projektů. Proto není založen na mapování daného jevu, ale má za cíl otevřít nové pohledy na problematiku prezentace současného českého umění v kontextu posledních třiceti let.

Diskuze konaná v návaznosti na activity projektu Action Galleries bude moderována a bude mít výstup ve formě video záznamu. První část proběhne formou prezentace jednotlivých účastníků. Poté bude následovat panelová diskuze na vytyčená témata: 

1. jak je možné, že v době finanční krize, kdy trh s uměním stagnuje a výše grantů klesá, počet nových neziskových galerií vzrůstá?
2. současná galerijní scéna: rozdělení na grantové a negrantové galerie
3. problematika autorských honorářů pro umělce a kurátory
4. komunitní umění
5. kult umělce - umělecký trh - umělecká sebeprezentace prostřednictvím své galerie
6. scénografičnost výstav 
7. umělecká angažovanost
8. institucionální kritika 

Bližší informace k vyzvaným účastníkům diskuze:
Galerie H 
alternativní galerie na statku
Zdeněk a Jiří Hůlovi
1982-1994
nám. Smiřických 49, Kostelec nad Černými lesy
Vystavoval zde např. Jiří Beránek, Kurt Gebauer, Vladimír Kokolia, Marie Blabolilová, Milan Kohout a další.
www.vvp.avu.cz/idatum/search/instituce-165
www.vesmir.cz/clanek/galerie-h-zdenek-hula

Bytovka
galerie v soukromém bytě manželů Mrázikových
Eva a Martin Mrázikovi
1999-2000
Ostrčilova 13, Ústí nad Labem
Vystavovali zde: Martin Kolář, Jiří Bartůněk a Jan Řezáč.

Zutý Mánes
bytová galerie
Jiří Ptáček a Michal Vavrečka
od 2010 kurátor Jiří Ptáček
Mánesova 64, České Budějovice (zvonek Vavrečka)
Vystavovali zde např. Kamila Zemková, Hnědý stín, 2010 a Václav Stratil, Pasta, 2011.

Altán Klamovka
alternativní galerie v neogotickém altánu v parku
Lenka Sýkorová, v letech 2005-2007 spolukurátor Viktor Čech 
od 2004
park Klamovka, Praha
Vystavovali zde Dominik Lang, Eva Koťátková, Rafani, Matyáš Chochola, Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec a další.
http://www.aug.cz/altan-klamovka-praha

Blahobyt 
bytová galerie
Nikola Čulík
od 2011
Lamačova 634, Praha 5 (zvonek Čulíkovi)
Vystavovali zde např. Michal Drozen, Antikrása, 2011, Tereza Kabůrková a Karla Hostašová, Nedělní malířka, 2011, Lenka Jirková, Nevídaná videa, 2011 a Dana Sahánková, 2012.

Kaluž
alternativní exteriérová site-specific galerie na ulici
Libor Novotný a Jana Zhořová
od 2010
Podlahova, Ostrava
Vystavovali zde Jana Zhořová, Libor Novotný, Jakub Jansa, Tereza Rullerová, Kateřina Olivová a další.
www.actiongalleries.info/detail_galerie.php?l=cz&id=33

Na Kalvárii
alternativní exteriérová galerie v bývalém sakrálním objektu
Tereza Nováková a Romana Veselá
od 2011 
v Ostrém u Úštěka
Vystavovali zde Jan Löbl, Tomáš Petermann, Richard Loskot, Josef Rabara, Aleš Loziak a další.

Otevřené ateliéry
zpřístupnění ateliérů, debaty o umění
Dagmar Šubrtová
od 2011
Kladno a okolí
Již proběhly návštěvy u Dagmar Šubrtové, Davida Cajthamla, Zdeňka Maniny a Mikuláše Cacary.

Rur Art Map /yo-yo o.s./
mapa nezávislých kulturních center, galerií, aktivit a ekologických organizací, které působí mimo hlavní městská centra
Lenka Dolanová a Michal Kindernay
mapa od 2012
www.yo-yo-yo.org/2159/rurartmap/

---------------------------------------------------
Diskuze navazuje na projekt Action Galleries /www.actiongalleries.info/.
Pod záštitou: Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
www.artarchiv.cz
www.fud.ujep.cz
---------------------------------------------------