Přednáška

Kurator versus umělec


Panelová diskuze s Marcelem Fišerem, Milanem Mikuláštíkem a Liborem Novotným

20. 10. 2015 od 16:30

Umělci a kurátoři – vždy mezi nimi panovalo a panuje určité napětí. Ale jak to mají umělci kurátoři? Jak se liší kurátorská práce umělců od profesionálních kurátorů – a liší se?

Moderují Lenka Sýkorová a Romana Veselá

Diskuze je pořádána v rámci projektu Pozice Kurátor.

Diskutující:
Marcel Fišer je historik umění, kritik, publicista a kurátor výstav. Ve své práci se zaměřuje především na moderní a současné umění ve veřejném prostoru. V letech 1996-2000 působil jako kurátor a po roce 2000 jako ředitel v galerii Klatovy/Klenová. Od roku 2010 je ředitelem Galerie výtvarného umění v Chebu.

Libor Novotný vystudoval v Ateliéru volné grafiky a Ateliéru intermediálních forem Eduarda Ovčáčka na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, kde v současné době působí jako odborný asistent v Ateliéru Kresby. V Ostravě v roce 2010 založil spolu s Janou Zhořovou Galerii Kaluž v Ostravě a pořádá festival Kukačka také v Ostravě.

Milan Mikuláštík je český výtvarný umělec, kurátor, publicista a pedagog, člen umělecké skupiny Guma guar. Studoval na FaVU VUT v Brně a na AVU v Praze, studium ukončil absolutoriem v roce 2002. Zabývá se videoartem, instalací, fotografií a dalšími výtvarnými technikami. Od roku 1995 pracuje také společně s Janem Nálevkou v tandemu MINA. V letech 2008-9 kurátorsky působil NoD v Praze a od roku 2009 je kurátorem Galerie NTK v Praze.

Fotografie: Jáchym Myslivec