Přednáška

Entuziasmus


ARMATURKA, Jateční 49, Ústí nad Labem

Srdečně zveme na panelovou diskuzi Kurátorství – Entuziasmus nebo profese?, která  

se uskuteční v úterý 3. 11 od 17:30 v kulturním centru Armaturka v Ústí nad Labem.

 

Panelová diskuze s Viktorem Čechem, Lenkou Dolanovou, Michalem Kindernayem a Tomášem Hrůzou se zacílila na problematiku a otázky:

Proč umělci a kurátoři mnohokrát u nás pracují a tvoří v rovině kulturního dobrovolnictví?

Jakou roli v tom hraje entuziasmus a umělecká angažovanost?

Umění a komunita: umělecké scény jak v hlavních kulturních centrech (Praha, Brno), tak regionech (Ostrava, Ústí nad Labem, Liberec, Plzeň atd.) vytváří komunity navázané na místní vysoké umělecké školy. Kde jsou hranice mezi akademizací umění a entuziasmem, který vychází z každé nové nastupující generace umělců a kurátorů?

Jak je to pak s entuziasmem u etablovaných umělců a kurátorů ve středním věku?

Elitnost, profesionalita a entusiasmus v umění u nás. Kde hledat jejich hranice? Neprolínají se?

 

Moderují Lenka Sýkorová a Romana Veselá.

Diskuze je pořádána v rámci projektu Pozice Kurátor. 

Viktor Čech (1980) teoretik, kritik a kurátor současného umění. Působí i jako kritik současného tance a zajímá se o mezioborové přesahy mezi tancem a vizuálním uměním. Vystudoval obor Dějiny umění na FF UK v Praze. Od roku 2005 působí jako nezávislý kurátor. Podílel se na kurátorském vedení několika galerií (např. Karlin Studios a I.D.A.). Od roku 2014 působí na KVV PedF UK v Praze.

Lenka Dolanová (1979) je historička umění a kurátorka. Studovala Dějiny umění na FF UK v Praze. Doktorandská studia na CAS FAMU v Praze zaměřila na dílo Steiny a Woodyho Vasulkových. Intenzivně se zajímá o přesahy umění, sociálních komunit a ekologie. Je zakládající členkou spolku Yo–yo, který od svého vzniku v březnu 2009 sdružuje umělce a kurátory a iniciuje aktivity na propojení umění, nových technologií a prostředí venkova. Jednou z činností spolku je i vydávání RurArtMapy se zacílením na mapování uměleckých, kulturních a ekologických organizací sídlících mimo přirozená kulturní centra. Od března 2013 působí jako kurátorka v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě.

Tomáš Hrůza (1979) vystudoval Ateliér fotografie Pavla Baňky na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Jeho činnost je napojena na časopis Fotograf a v roce 2007 inicioval se svým bratrem Petrem Hrůzou projekt ArtMap. V jeho tvorbě nalezneme zájem o cestování a putování a s tím souvisí i projekt ArtMap, mapy, která je nástrojem pro lepší orientaci na naší umělecké scéně. V roce 2007 vznikla tištěná verze pro Prahu, pak webový informační protál s celorepublikovým rozsahem, v roce 2011 brněnská verze a v roce 2012 RurArtMap.

Silvie Šeborová (1981) vystudovala Dějiny umění na FF MU v Brně. V letech 2005-2010 působila v lektorském oddělení Moravské galerie v Brně, v roce 2008 založila Artalk.cz, který v současné době vede. Spolupracovala s nakladatelstvím Computer Press, přispívala do řady odborných časopisů (Art+Antiques, Flash Art atd.). Působí jako kritička a kurátorka umění, zajímá se zvláště o současné umění a možnosti jeho prezentace.

Silviie Šeborová  (se kvůli nemoci nakonec diskuze nezúčastnila)

Více:

armaturka-usti.cz/armaturka/

armaturka-usti.cz/program/vychozi-pozice/