Přednáška

Křest knihy


FUD UJEP v Ústí nad Labem a galerie Makráč v Praze ve spolupráci s Archivem Výtvarného umění Jiřího Hůly Vás zvou na přednáškový blok zaměřený na problematiku malých neziskových galerií v České republice 

dne 14. 6. 2012 od 18:00 v Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly v Centru současného umění DOX v Praze.

Přednášející:

Kurt Gebauer, vedoucí v ateliéru sochařství Vysoké školy uměleckoprůmylové v Praze. Představí galerii Makráč po roce 1989.

Jiří Hůla, Archiv Jiří Hůla. Situace na české galerijní scéně před i po roce 1989.

Gabriela Bukovinská-Kotíková, kunsthistorička, kurátorka Galerie Jelení. Představí Galerii Jelení a nový katalog galerie.

Matouš Karel Zavadil, přednášející na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity v Praze. Představí galerie a státní instituce věnující se prezentaci současného umění v návaznosti na VIP zóny.

Lenka Sýkorová, kunsthistorička, přednášející na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Prezentace projektu mapující součastnou nezávislou galerijní scénu.

Eva Mráziková, přednášející na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Prezentace projektu Kampaň: Bojíte se současného umění?, na kterém se podílela s Martinem Mrázikem. 

Na závěr přednáškového bloku bude pokřtěna kniha Konečně spolu navazující na projekt Action Galleries /www.actiongalleries.info/

Pod záštitou: Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha, Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly a FUD UJEP v Ústí nad Labem.

40 let galerie Makráč/Makrokoule
více na: http://www.imc.cas.cz/cz/umch/vystava.htm

Archiv výtvarného umění Jiřího Hůly
více na http://www.artarchiv.cz/