Přednáška

Tabook - prezentace knihy


Lenka Sýkorová: Nezávislé kurátorství ve volném čase
Autorské představení nové knihy nakladatele FUD UJEP
během mezinárodního festivalu malých a středních nakladatelů TABOOK 
www.tabook.cz

Kavárna MP7 Cafe & Gallery
Žižkovo náměstí 7, Tábor
Sobota 30. 9. v 17:30

Zajímá vás, jak fungují nezávislí kurátoři a umělci-kurátoři v Čechách a na Slovensku? Jak je možné mít galerii v chladničce, nebo v peněžence? Kritička a kurátorka současného výtvarného umění Lenka Sýkorová to objasní při představení své nové knihy.

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Cílem textu je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.