Přednáška

Křest knihy


Co: KŘEST KNIHY NEZÁVISLÉ KURÁTOSTVÍ VE VOLNÉM ČASE + WORKSHOP KATEŘINY D. DRAHOŠOVÉ PRO DĚTI

Kdy: 11.10. 2017 - křest od 18:00

Kde: knihkupectví ArtMap, Vojtěšská 196/18, Praha 1

Srdečně Vás zveme na křest a prezentaci knihy Lenky Sýkorové Nezávislé kurátorství ve volném čase, který proběhne 11.10. v pražském knihkupectví ArtMap v 18.00. Před ním se můžou děti těšit na doprovodný workshop Kateřiny Dobroslavy Drahošové od 15:30.

https://bookstore.artmap.cz/cs/blog/post/krest-nezavisle-kuratorstvi

Publikace NEZÁVISLÉ KURÁTORSTVÍ ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000–2016 přináší pohled na rozvoj profese kurátora v České republice. Cílovou skupinou čtenářů jsou studenti vysokých škol se zaměřením na dějiny umění, kurátorství a vizuální umění a nejen odborná veřejnost. Cílem textu je dokumentovat projevy kurátorství definované pojmy: nezávislý kurátor a umělec-kurátor s důrazem na experiment, a pojmem nezávislá galerie vedená v intencích laboratoře současného vizuálního umění. Jsou mapovány dílčí kurátorské aktivity s přihlédnutím k vytyčeným pojmům. Smyslem je zachytit časově pomíjivé projevy české vizuální scény s důrazem na jejich komunitní charakter a dokázat, že se v nedávné historii etablovaly do oficiálních struktur české a potažmo slovenské vizuální kultury.

Před křestem publikace Lenky Sýkorové o nezávislém kurátorství proběhne doprovodný workshop Kateřiny D. Drahošové

"Workshop se zaměří na práci s papírem a pastelem. Během workshopu společně vytvoříme příběh o tom, co se stane, když se potká vlaštovka, tučňák a panda a založí si svou galerii ...Vytvoříme vlastní galerii, která může mít mnoho podob. Děti budou moci čerpat inspiraci z fauny a flory a vytvářet vlastní snové kompozice. Hravou formou děti poznají, že pastel má mnoho možností a guma není jen na gumování. Naučí se jak si vyrobit šablonu a pracovat s ní."