Přednáška

Makráč

Galerie neustále otevřené - Lenka Sýkorová
14. 2. 2012 v 14 hodin přednáškový sál

Galerie Makráč, Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze, Heyrovského 
nám. 2, Praha 6, konečná tram 1, 2, 18.
www.imc.cas.cz

Přednáška se zaměří na prezentaci projektu Czech Action Galleries,
který mapuje nezávislou galerijní scénu především
v České republice za poslední dekádu. Prezentace projektu se zacílí na
galerie neustále otevřené ve veřejném prostoru, tzv. non stop galerie. A
také srovná pozici galerie Makráč z jejího historického a součastného
významu.