Přednáška

Netradiční kurátorství


Středa 30. 3. 2011
Přednáškový sál Domu umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno

16.00–16.45          Lenka Sýkorová / NETRADIČNÍ KURÁTORSTVÍ ANEB NON-STOP GALERIE

video záznam http://www.ctenimista.cz/prednasky/blok-2/lenka-sykorova-netradicni-kuratorstvi-aneb-non-stop-galerie/

První část přednášky se soustředí na představení kurátorských projektů Lenky Sýkorové v galerii Altánu Klamovka v Praze, které byly v přímé interakci s náhodnými kolemjdoucími a svou intervenční formou zasahovaly do blízkého parku Klamovka. Druhá část se zaměří na prezentaci projektu Action Galleries /více na www.actiongalleries.info/, který mapuje nezávislou galerijní scénu především v České republice za poslední dekádu. Prezentace projektu se zacílí na galerie neustále otevřené ve veřejném prostoru tzv. non-stop galerie.

16.45–17.00        diskuse

V rámci programu:

RE: Public art
Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru   

RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru nahlížený z pozice teoretiků a historiků umění a architektury, kurátorů, praktikujících umělců a výtvarných aktivistů. Jednotlivé přednáškové bloky nabídnou různé interpretační rámce pro chápání a pojetí veřejného prostoru a umění v něm, ať už se jedná o rozkrývání různorodosti této problematiky napříč časem, uvádění příkladů současných domácích i zahraničních výtvarných aktivit, prezentaci jednotlivých představitelů konkrétních realizací do veřejného prostoru a besedy s nimi, nebo o interpretace tohoto jevu v podání kritiků a teoretiků.

Přednáškový blok II.
SOUČASNÉ NEGALERIJNÍ PREZENTACE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
29. 3. – 31. 3. 2011

Vstup zdarma

RE: Public art – přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru je součástí projektu mezifakultní spolupráce studentů a pedagogů FaVU a FA VUT v Brně s názvem Čtení místa (řešení parkové lokality Kraví hora v Brně).

Realizace projektu byla podpořena dotací z Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2011.

Pořadatelé:
FaVU VUT v Brně a SPKH, o. s.

Partneři projektu:
Dům umění města Brna
FA VUT v Brně

Mediální partner:
Artalk.cz

Projekt podpořily:
Ministerstvo kultury České republiky
Statutární město Brno

www.ffa.vutbr.cz, www.fa.vutbr.cz, www.spkh.cz, www.dum-umeni.cz, www.artalk.cz

Příloha:

program  -  23032011program-Re-public-art.doc