Přednáška

In Optima Forma


Přednáškový cyklus In Optima Forma, Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

11. 5. 2011 od 17h.

Lenka Sýkorová "Site-specific art a non-stop galerie"
Site-specific art je aktuálně hojně užívaným pojmem v souvislosti s post-konceptuálními tendencemi v současném vizuálním uměním v České republice. Přednáška se zaměří na historii tohoto fenoménu v kontextu undergroundové historie 80. let minulého století. Non-stop galerie, které jsou v posledních letech zakládány umělci po celé České republice, jsou svou specifickou formou neustále otevřené do veřejném prostoru. Pokud se na ně podíváme z hlediska mapování alternativní galerijní sítě, tak je spojuje užití principů site-specific artu.

Zařazeno do výstavního projektu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem:

Výstava s názvem IN OPTIMA FORMA, 5. - 28. 5. 2011, je projektem studentů oboru Kurátorská studia, realizovaného
Fakultou umění a designu v Ústí nad Labem. Téma výstavy vychází z objektu samotné galerie, který je přizvanými
umělci dle konkrétních dostupných dispozic modifikován. Prostor galerie se rozšiřuje o prvky, vycházející z ní
samotné a zároveň i z jejího bezprostředního okolí, kterým je jak industriální areál bývalé Severočeské armaturky,
tak sociální klima, utvářené obyvatelstvem města Ústí nad Labem. IN OPTIMA FORMA je snahou o hledání „ideální“
formy vyjádření. Život formy přitom nezachycují jen samostatná díla, ale především divákova pozornost vůči jejich
funkčním vazbám na samotný výstavní celek. O jeho nových gramatických pravidlech se tak dovídáme dík míšení
autorských řečí s řečí čerstvě konstituovaného prostoru.

Fotodokumentace: Tereza Nováková

Příloha:

tisková zpráva  -  07052011tiskovka.pdf