Přednáška

Workshop Konečně spolu


V rámci doktorandského studia se uskuteční na FUD UJEP v Ústí nad Labem:

Workshop „Konečně spolu“
v pátek 1. 4. 2011

Workshop povede Lenka Sýkorová (nezávislá kurátorka a teoretička umění, kurátorka galerie Altánu Klamovka v Praze, pedagog na FaVU VUT v Brně a doktorandka na FUD UJEP v Ústí nad Labem)
Přizvaní odborníci Silvie Šeborová (nezávislá kurátorka a publicistka), Karel Matouš Zavadil (nezávislý vizuální umělec, kritik a publicista) a Romana Bartůňková – (nezávislá kurátorka a pedagog na KVK PF UJEP)

Workshop je určen především pro studenty Kurátorských studií na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Přizvaní studenti z KVK UJEP v Ústí nad Labem.

Harmonogram:
Dopolední blok – teoretická část 10:00 – 13:00 v aule 536.
úvod, prezentace programu workshopu, stručné představení výstavního projektu Konečně spolu
10:00 – 10:40 Karel Matouš Zavadil – Galerijní laboratoř
10:45 – 11:25 Silvie Šeborová – Artalk.cz
11:30 -  12:10 Romana Bartůňková – My place
12:15 – 13:00 Lenka Sýkorová – Action Galleries

Odpolední blok – praktická část 14:00 – 17:30
Povede Lenka Sýkorová. Aktivní zapojení studentů do produkční a kurátorské přípravy výstavy Konečně spolu pro Galerii Emila Filly a Armaturku, jež se uskuteční v termínu 7. 9 do 14. 10. 2011.

...............................................................................................................................................

Dopolední blok – teoretická část 10:00 – 13:00 v aule 536.

10:00 – 10:40 Karel Matouš Zavadil
Galerie jako laboratoř
Struktura současného galerijního provozu v kontextu aktuální situace, kdy je vnímána pozice kurátora jako moderátora, zprostředkovatele diskuse o podobě současného umění.
Podoby a strategie realizované v současném galerijním provozu. Naznačení některých základních pohybů na současné scéně, kdy galerijní provoz reaguje na širší sociální a politický kontext.  Stereotypy prezentace současné  vizuální  tvorby dle komunitního, hermeticky uzavřeného klíče, principy subkultury, utajení / Benzínka/.
Hybridní galerijní provozy v privátním prostoru / Café Tureček/. Vytváření VIP zón. Budování sociálního statusu pomocí současného umění, politické krytí určitých vizuálních  projektů.
Skandál jako PR strategie / Nod/, situace zakázaných či zrušených galerijních provozů/  Art Wall, Leica gallery /, hlubší sociální kontext galerijního projektu / Mayrau/.

Matouš Karel Zavadil se zabývá se výtvarnou tvorbou a jejími sociálně – politickými přesahy. Vedle klasických výtvarných medií jako je malba a fotografie, realizuje řadu akcí ve veřejném prostoru, kdy klade důraz na interakci s divákem. V jeho díle můžeme najít odkaz na akční a procesuální umění. Vedle výtvarné tvorby se věnuje také umělecké kritice, publikuje především v časopisech : Art & Antiques, Ateliér, Flash Art. Živí se jako pedagog.


10:45 – 11:25 Silvie Šeborová
Artalk.cz - internetový časopis o výtvarném umění
Prezentace představí server Artalk.cz, který od roku 2008 funguje jako platforma přinášející informace o výtvarném umění. V rámci přednášky zazní informace o důvodech a okolnostech jeho vzniku, o fungování redakce, spolupráce s autory, způsobu získávání financí. Součástí bude také představení struktury rubrik a výzva ke spoluúčasti na tvorbě Artlaku.

Silvie Šeborová působí jako publicistka a kurátorka, přednáší o moderním a současném výtvarném umění. V Domě umění města Brna spoluorganizuje cyklus přednášek mladých teoretiků, umělců a architektů − Marginálie. Pravidelně přispívá do časopisů Flash Art, DIGIfoto, Ateliér a do dalších médií, spolupracuje s redakcí časopisu Art+Antigues a s nakladatelstvím Extra Publishing. V roce 2008 založila internetový portál artalk.cz, který v současné době vede. Zajímá se především o současné umění a možnosti jeho prezentace.


11:30 -  12:10 Romana Bartůňková – My place
My place
Projekt zachází s pojmem intertextovost ve vizuálním umění a jeho cílem je prozkoumat tuto oblast v interkulturním měřítku. Na základě osobní archeologie My place dochází k nalézání společných témat, která jsou reflektována ve volné tvorbě. Artefakt je však jen vedlejší produkt, jedno okénko filmu, jeden znak celého textu. Prezentace projektu výstavy My place jako "pobytu v prostoru intertextu".

Romana Bartůňková působí jako interní doktorandka KVK PF UJEP v Ústí nad Labem, zabývá se problematikou interkulturního dialogu ve výtvarné edukaci, mapuje umění na hranicích sociální práce, sleduje okruhy témat jako je „inkluzivita“ a „užitečnost“ v umělecké praxi. Vedle Doc. Marie Fulkové z PF UK Praha se podílí na mezinárodním projektu Intertextualita – My place. Je příležitostnou tvůrkyní site specific projektů a kurátorkou bytové galerie Room in. Publikuje např. ve sbornících INSEA, v časopise Ateliér a H_aluze.


12:15 – 13:00 Lenka Sýkorová – Action Galleries
Prezentace projektu Action Galleries, který mapuje nezávislou galerijní scénu u nás v posledních dvou dekádách s důrazem na galerie vzniklé po roce 2000 a na fenomén umělce – kurátora. Představení veškerých aktivit projektu a jeho webové domény  www.actiongalleries.info.

Odpolední blok – praktická část 14:00 – 17:30
Povede Lenka Sýkorová. Aktivní zapojení studentů do produkční a kurátorské přípravy výstavy Konečně spolu pro Galerii Emila Filly a Armaturku, jež se uskuteční v termínu 7. 9 do 14. 10. 2011.
Teoretická část. Seznámení studentů s historií výstavní praxe, muzeologií, současnou galerijní praxí, problematikou umělecké scény, výtvarné kritiky, provozu galerií a muzeí, neziskového kulturního sektoru, soukromých a státních galerijních institucí, grantovou politikou.
Praktická část bude spojena s praxí, která zapojí studenty do procesu přípravy, realizace a financování konkrétního výstavního projektu.

Lenka Sýkorová je absolventka studia Dějin uměni FF UK, studentka doktorského programu na FUD UJEP Ústí nad Labem; od roku 2004 kurátorka výstavního prostoru Altán Klamovka v Praze; od roku 2009 přednáší současné umění na FaVU VUT v Brně a na FUD UJEP v Ústí nad Labem; v letech 2005, 2006, 2007 a 2010 spolukurátorka videofestivalu Videokemp; autorka projektu Action Galleries mapující nezávislou galerijní scénu u nás. Kurátorka výstav: např. Česko-Izraelská identita, grafický design /9. 9. - 2. 10. 2009 v Českém centru Praha/, Martin Šárovec:  Private Metamorhosis  /29. 3. - 12. 4. 2010 v Galerii Makráč v Praze/. Publikuje v Ateliéru, Flash Artu CZ/SK, A2 a Fontu.

...............................................................................................................................................

Doporučená literatura k workshopu:

Kesner, Ladislav, ml.: Muzeum umění v digitální podobě. Vnímání obrazů a požitek umění v soudobé společnosti, Argo a Národní galerie v Praze, Praha 2000

Smolíková, Marta ed.: Management umění, VŠUP, Otevřená společnost, o. p. s. /ProCulture, 2008

Sborník: Teória a prax múzea umenia, Nadace Centrum súčasného uměnia, 2002

Greenberg, R:, Ferguson, B. a Nairne, S.: Thinking about Exhibitions, London 1996