Dotazník

Galerie Potraviny

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?

1. To není tak jednoznačné. Nemám možnost cokoliv eliminovat, naopak, snažím se veškeré aspekty, jež vedou k nerozlišování nebo neidentifikování, galvanizovat až do frenezie.

2. Jaká je vaše koncepce galerie?

2. Aktivity rozličného charakteru, tmelené kvalitními momenty v tvorbě s citem pro nové, tvořící tak vlastní řeč, promlouvající napříč precizně čistými slohy poslední dekády, snažíc se tak poukázat na volné pole k otevřené manipulaci s pojmoslovím.

3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.

3. Galeria Szara (Joanna Rzepka-Dziedzic a Łukasz Dziedzic)
http://galeriaszara.pl/
szara@galeriaszara.pl, lukasz@galeriaszara.pl

4. Byli byste ochotni se za svou galerii účastnit malé konference v říjnu 2009 na téma: Role kurátora v současném českém výtvarném umění?

4. Ano.

Matyáš Chochola
26. 7. 2009