Dotazník

Galerie Mayrau

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?

1. Bývalý důl Mayrau, dnes hornický skanzen, je technickou památkou. Spojení technického prostředí opuštěného dolu na černé uhlí s výtvarným uměním, hudbou nebo divadelním představením je dosti silný moment pro výběr a určitá omezení, které musí udělat hlavně umělec sám. Postupně každý rok se dané téma v galerii mění a tím výběr umělců.

2. Jaká je vaše koncepce galerie?

2. Během času vznikla galerie respektující místo s drsným charakterem intenzivního těžebního provozu, se znaky stáří a míjejícího času. Není nutné zmnožovat počet artefaktů, a tak se v posledních letech mění strategie – středem zájmu je méně materiální, časové umění: divadlo, performance, koncerty a jejich propojení s výtvarnou tvorbou a památkářskou osvětou. Mísí se tu svět umění se životem starých „Kladeňáků“, někdy soudruhů z šachty, jindy tvrdě pracujících dělníků. Oba světy si snaží porozumět, protože umělci jsou vděčni za toto prostředí a horníci vidí, jak skanzen přechází z ruky jednoho majitele do druhých a bojí se o svůj osud. A tak umělci i horníci, oba outsideři tohoto světa, “bratři z donucení“, k sobě nalézají nečekané cesty. Vzniká tak asambláž budov, osudů a objektů, která existuje právě jenom teď, nikdy před tím a nikdy potom.

3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.

3. Stanica Žilina, www.stanica.sk
Martin Krištof: matostanica.sk

4. Byli byste ochotni se za svou galerii účastnit malé konference v říjnu 2009 na téma: Role kurátora v současném českém výtvarném umění?

4. Ano.

Dagmar Šubrtová
17. 8. 2009