Dotazník

Galerie SPZ

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?
Role kurátora v galerii SPZ začíná a končí výběrem vystavovaných autorů. Kvalita předešlé práce dotyčného umělce je pro nás při výběru a pro jeho následnou prezentaci rozhodující. Tato samozřejmá věc je zárukou toho, že vybraný umělec pro galerii připraví kvalitní projekt, aniž bychom do procesu museli zasahovat.
2. Jaká je vaše koncepce galerie?
Kromě naplňování podstaty nezávislé galerie, jako je prezentace současného umění, experiment a umělecká konfrontace, vyzýváme vystavované umělce, aby si přizvali hosta. Nemělo by jít ale o přizvání v běžném podání. Výběr hosta by měl konečnou podobu výstavy/instalace jistým způsobem ovlivnit. Jakou formu hosta si umělec zvolí je čistě na něm. Přizvaná osoba nemusí mít nic společného s kulturou, či výtvarným uměním. Kromě „klasického“ galerijního prostoru, využíváme k uměleckým prezentacím velkoformátovou plochu vlajky, která se tyčí nad osou galerie. Kurátory jsou Robert Jansa a Petr Bosák, vlajka se mění každé tři měsíce.
3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci
a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email.
Vyberte jen jednu galerii.

---

Lukáš Machalický a Robert Šalanda, 25. 8. 2011