Dotazník

Galerie 115/55

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?

1. V podstatě ano, snažím sem zasahovat co nejmíň a nechat samotného umělce, aby si vyzkoušel projít si celou přípravou výstavy, i když samotný prostor a umístění FF již nastavuje určité podmínky, ale jestli umělec potřebuje vždy můžu podat pomocnou ruku.

2. Jaká je vaše koncepce galerie?

2. Konceptem celé galerie 115/55 je dát prostor k prezentaci současným umělcům.

...ale jsou zde jistá omezení v podobě toho, že každý umělec, který má zájem zde vystavovat 

I. by měl vystavit 1-2 díla straší tří let a 1-2 díla současná 

II. dalším omezením je prostor (115x55cm)

III. posledním omezením jsou pravidla stanovená Fakultou filosofie (ta jakožto vážená instituce musí dbát na svoji pověst), která poskytla prostor pro umístění galerie.....

A pravidla jsou:

a) nesmíš vystavit pro/proti náboženské věci

b) nesmíš vystavit pornografii

Jedním z cílů galerie je tedy vystavovat jisté srovnání současné a minulé tvorby každého jednotlivce, ale ukázat i vývoj osobnosti člověka v běhu času a dalším cílem bylo konfrontovat studenty uměnovědných oborů na FF s mladým uměním, kteří v této budově sídlili a již bohužel nesídlí, jelikož se přesunuli do jiné....A i přesto je místo frekventované, protože se v areálu této budovy nachází hlavní knihovna FF

3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.

3. Ne. 

Ondřej Horák, 27. 9. 2011.