Dotazník

Galerie In Vitro

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt? 

Ano i ne, kurátorský aspekt je součástí galerie. Na jednu stranu je tvořen naším stálým galerijním triem, na druhou stranu jsme otevření externím projektům i kurátorům, kteří by o prostory naší galerie měli zájem. Umělcům nijak ale do jejich projektů nezasahujeme, výběr vychází z opencallů, kde je dostatečným sítem schopnost napsat přihlášku včas. Na druhou stranu je velmi silným aspektem právě povaha galerie, tudíž každý projekt musí skutečně být na míru.

2. Jaká je vaše koncepce galerie? 

Odvíjí se především od polohy a umístění galerie - ve veřejném prostoru, na rušné ulici a bez jakéhokoliv zabezpečení. Proto je nutné výstavu vždy přizpůsobit těmto aspektům a umělec je tak konfrontován a částečně utvářen při svém uměleckém postupu přímo výstavním prostorem. Jinak výstavní program nijak neomezujeme výběrem témat nebo dalšími požadavky. A stejně jako v jiných galeriích podobného typu je nejdůležitější především samotná vernisáž, prezentace díla v daném čase, protože díky jejímu umístění na ulici často vystavené artefakty nemusí mít dlouhého trvání. 

3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii. 

Galeria João Ramalho
Rua João Ramalho 397, Porto, Portugalsko
www.fb.com/galeriajoaoramalho/
galeria.joaoramalho@gmail.com

4. Jaké máte finanční náklady s galerijním provozem a jak získáváte finance na její provoz?

Náklady jsou pokud možno co nejmenší. Poskytujeme vystavujícímu umělci fixní odměnu 500Kč (dle výzvy Stop Nulové mzdě) + příspěvek na případný materiál. Dále zajišťujeme občerstvení za vernisáž. Kromě toho nabízíme fyzickou výpomoc při instalaci, zapůjčení nářadí (pokud máme) a propagaci výstav prostřednictvím plakátů a internetu. Jsme rádi, že umělci předem s těmito podmínkami počítají a jsou schopní se jim přizpůsobit. Finance získáváme především z vlastních prostředků, krátkodobě byl v roce 2015 projekt podpořen 10 000Kč od Ambasády USA v Praze v podobě grantu přes Ústeckou komunitní nadaci. Za to nám kolega Miro Ch. mimo jiné několikrát vymaloval na galerijní bílou.

tým In Vitro
19. 9. 2016