Dotazník

Walk Thru Gallery

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?

1. Nevím, jednotlivé výstavy vznikají různě, většinou jsou osloveni umělci a z převážné většiny dochází k vytvoření instalace přímo pro tento specifický prostor, a do tohoto projektu samozřejmě již nikterak nezasahuji.

2. Jaká je vaše koncepce galerie?

2. O koncepci jsme hodně diskutovali a došli k závěru, že dostatečnou koncepcí je již výše zmiňovaný prostor podchodu, jinak další částí konceptu je řekněme komunikace mezi regiony, vzhledem k tomu že se jedná o galerii v regionu považuji za důležitou jakousi konfrontaci mezi autory působícími v regionu a autory známějšími, mezi autory začínajícími a autory již zaběhlými, atd. (vlastně nic převratného, spíše taková osvěta).

3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.

3. Nevím jestli to bude zcela úplně přesně co hledáte, ale blízký vztah mám s galerií Biala v Lublinu v Polsku, jedná se o již starší renomovanou galerii, založili a vedou ji umělci Anna Nawrot a Jan Gryka a její činnost se v neziskovém sektoru pohybuje (odkaz lze najít pod galerie biala lublin)

Pavel Doskočil, 28. 8. 2011