Dotazník

Benzinka u Slaného

1. Snažíte se ve své galerii eliminovat kurátorský aspekt?

1. Nesnažíme se ho eliminovat, prostě tam není. Benzinka pracuje s chutí umělců pracovat samostatně.

2. Jaká je vaše koncepce galerie?

2. Nejde o galerii, určitě ne v běžném slova smyslu. Právě běžný galerijní provoz je to, čemu se chceme vyhnout. Akce vznikají na jeden den, chceme umění třeba jako slavnost, i když krátkou. Díla tam zůstávají, vzájemně se překrývají. Prostor postupně podléhá přírodním vlivům i lidským zásahům. Je neustále otevřený, „vystavovat“ tam může kdokoliv. Umělce oslovujeme podle způsobu jejich práce, podle toho jestli máme pocit že je práce v takovém prostoru může zajímat. Nebo oslovují oni nás.Svoje projekty si koncipují sami, platí si je sami, s námi je jen konzultují s ohledem na technické nebo provozní parametry náročného prostoru Benzinky.

3. Víte o nějaké podobně zaměřené galerii na současné umění v zahraničí, kterou také provozují umělci a její činnost se pohybuje v neziskovém sektoru? Napište mi, prosím, na ni webový odkaz a email. Vyberte jen jednu galerii.

3. Určitě existuje, ale nevíme o ní. Většina projektů se liší v detailech, pro nás ale podstatných.

4. Byli byste ochotni se za svou galerii účastnit malé konference v říjnu 2009 na téma: Role kurátora v současném českém výtvarném umění?

4. Nevím, třeba jo. Ta otázka se probírá docela často, odpověď na ní není v debatě o ní, spíš v realitě kolem nás.

Ondřej Horák, Monika Sybolová
22. 7. 2009